Θέση Εργασίας

Web Developer

Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει Web Developer, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα αναζητάει Web Developer.
Αρμοδιότητες
 • Διαχείριση και ανανέωση ιστοσελίδας.
 • Ανανέωση περιεχομένου και προώθηση στα Social media και Google ads.
 • Διαχείριση λειτουργίας e-shop.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εμπειρία σε Magneto, JavaScript, html5 coding, PHP, web development.
 • Εμπειρία σε Social Media Marketing, Digital Marketing, Angular.
 • Γνώση των γραφικών εφαρμογών σχεδιασμού (Adobe Illustrator, inDesign, Photoshop).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και επίλυσης προβλημάτων.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Επιθυμητά προσόντα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Βασικές γνώσης φωτογραφίας.
Προσφέρονται
 • Καλό πακέτο αποδοχών.
 • Ασφάλιση.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Εργασία σε ώρες καταστημάτων.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο