Θέση Εργασίας

Web Developer

Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει Web Developer, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα αναζητάει Web Developer.
Αρμοδιότητες
 • Διαχείριση και ανανέωση ιστοσελίδας.
 • Ανανέωση περιεχομένου και προώθηση στα Social media και Google ads.
 • Διαχείριση λειτουργίας e-shop.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εμπειρία σε Magneto, JavaScript, html5 coding, PHP, web development.
 • Εμπειρία σε Social Media Marketing, Digital Marketing, Angular.
 • Γνώση των γραφικών εφαρμογών σχεδιασμού (Adobe Illustrator, inDesign, Photoshop).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και επίλυσης προβλημάτων.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Επιθυμητά προσόντα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Βασικές γνώσης φωτογραφίας.
Προσφέρονται
 • Καλό πακέτο αποδοχών.
 • Ασφάλιση.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Εργασία σε ώρες καταστημάτων.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο