Θέση Εργασίας

Unified Communications Presales Consultant

UniSystems

H Space Hellas προσλαμβάνει έναν/μία Unified Communications
Presales Consultant, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Προώθηση λύσεων UC&C, σχεδιασμός, τεχνικές προτάσεις, εκπόνηση μελετών, Presales-Sales Support.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ανάλογο πτυχίο από το εξωτερικό) στο αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών.
 • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.
 • Πολύ καλές γνώσεις τεχνολογιών ενοποιημένων επικοινωνιών (IP Telephony , VoIP , Call / Contact Centers , IVR , Video Conference , κλπ) και πληροφορικής.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία τεχνικών προσφορών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά).
 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες.
 • Δυνατότητα απόδοσης σε ομάδες αλλά και αυτόνομα.
 • Ικανότητα ανάλυσης αναγκών πελατών.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στο αντικείμενο.
 • Πιστοποιήσεις Cisco στο αντικείμενο.
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο