Θέση Εργασίας

Software Engineer

Space Hellas A.E.

H Space Hellas προσλαμβάνει έναν/μία Software Engineer,
για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και ολοκλήρωση καινοτόμων λύσεων λογισμικού σε σύνθετα έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και παραδοτέων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (ελληνικού ή ξένου Ιδρύματος), με κατεύθυνση Πληροφορικής.
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας στον προγραμματισμό, την ανάλυση και τη σχεδίαση εφαρμογών σε περιβάλλον Linux και Windows.
 • Πολύ καλή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον .ΝΕT, Java, Web τεχνολογιών (Javascript, Angular κλπ) και διαδικτυακών υπηρεσιών (REST κλπ).
 • Καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων (SQL DBMS, No SQL, ORM κλπ).
 • Άριστη γνώση και χειρισμός της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα.
 • Αναλυτική σκέψη.
 • Δημιουργικότητα – Καινοτομία.
 • Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων.
 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εμπειρία σε γλώσσες scripting (python, κλπ).
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα Big Data (Hadoop, ElasticSearch, Spark, Hive κλπ).
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο