Θέση Εργασίας

Senior Cloud Engineer

Space Hellas A.E.

H Space Hellas προσλαμβάνει έναν/μία Senior Cloud Engineer,
για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση IT Cloud Based λύσεων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού).
 • Διαπιστωμένη εμπειρία 5 ετών στην τεχνική υλοποίηση Cloud Based Environments.
 • Αντίστοιχη εμπειρία σε λύσεις Microsoft Azure.
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Disaster, Backup & Data Management.
 • Εμπειρία στην υποστήριξη βάσεων Δεδομένων ( Oracle RAC / SQL Server).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά).
 • Πιστοποιήσεις στις παραπάνω τεχνολογίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο