Θέση Εργασίας

Senior Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών.NET

Cyta

Η Cyta προσλαμβάνει Senior Μηχανικό Ανάπτυξης Εφαρμογών.NET, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η Cyta, ο Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, είναι ένας απόλυτα υγιής οργανισμός με μακρά και διακεκριμένη πορεία, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την εμπειρία, τη σοβαρότητα και την υψηλή του τεχνογνωσία.
  Το 2007 η Cyta επέκτεινε την παρουσία της και στην Ελλάδα, ξεκινώντας συνειδητά τη δράση της από την ελληνική περιφέρεια. Η Cyta Ελλάδος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο.Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια προόδου, πολυτιμότερο σύμμαχό της θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της.
Αρμοδιότητες
 • Συμμετοχή στην ανάλυση των απαιτήσεων για εφαρμογές σε .Net.
 • Υποστήριξη των εφαρμογών που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών στην πλατφόρμα ανάπτυξης .Net.
 • Υποστήριξη με αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής.
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε προγραμματισμό ASP.Net
 • C#.
 • Web Forms.
 • MVC.
 • .Net Framework 3.5 και άνω.
 • Web Services & WCF.
 • ADO.NET, LINQ και Entity Framework.
 • Γνώσεις σε προγραμματισμό SQL/PLSQL.
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων MSSQL & Oracle.
 • Γνώσεις ανάπτυξης σε Content Management System (CMS).
 • Γνώσεις σε Javascript, jQuery, HTML, CSS, XML.
 • Visual Studio 2008+.
 • Γνώσεις σε SQL Server Integration Services (SSIS) Γνώσεις στην ανάπτυξη N-tier εφαρμογών με χρήση .NET τεχνολογίας.
 • Επιθυμητή 3-ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε integration με άλλα συστήματα.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε Sitecore CMS platform.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε TFS.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε Infopath forms και Sharepoint development.
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα.
 • Αντίληψη - Κατανόηση.
 • Ομαδικότητα.
 • Δημιουργικότητα -Καινοτομία.
 • Επίλυση Προβλημάτων.
Προσφερονται
 • Η εταιρεία προσφέρει επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • Πληρους Απασχόλησης / Αορίστου Χρόνου.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα online ή στο fax: 215 5008801 με την ένδειξη "Senior ΜΑ_.ΝΕΤ_13_2018".
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων online στο www.cyta.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο