Θέση Εργασίας

Senior Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών.NET

Cyta
 • Η Cyta ιδρύθηκε το 2007 στην Ελλάδα, ως θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής του για επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον τεχνολογίας, η Cyta μεταφέρει δυναμικά την υψηλή και δοκιμασμένη τεχνογνωσία της, δημιουργώντας παράλληλα μακρόπνοη και ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με το Ελληνικό κοινό. Η Cyta Ελλάδος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια προόδου, πολυτιμότερο σύμμαχό της θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Στη Cyta έχουμε μάθει να επενδύουμε στους Ανθρώπους μας και να θεωρούμε το Δυναμικό μας το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με δραστήρια και ικανά στελέχη, πρόθυμα να πιστέψουν στο όραμά μας και να ενισχύσουν το έργο μας στην Ελλάδα.

Η Cyta προσλαμβάνει Senior Μηχανικό Ανάπτυξης Εφαρμογών.NET, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η Cyta, ο Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, είναι ένας απόλυτα υγιής οργανισμός με μακρά και διακεκριμένη πορεία, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την εμπειρία, τη σοβαρότητα και την υψηλή του τεχνογνωσία.
  Το 2007 η Cyta επέκτεινε την παρουσία της και στην Ελλάδα, ξεκινώντας συνειδητά τη δράση της από την ελληνική περιφέρεια. Η Cyta Ελλάδος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο.Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια προόδου, πολυτιμότερο σύμμαχό της θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της.
Αρμοδιότητες
 • Συμμετοχή στην ανάλυση των απαιτήσεων για εφαρμογές σε .Net.
 • Υποστήριξη των εφαρμογών που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών στην πλατφόρμα ανάπτυξης .Net.
 • Υποστήριξη με αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής.
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε προγραμματισμό ASP.Net
 • C#.
 • Web Forms.
 • MVC.
 • .Net Framework 3.5 και άνω.
 • Web Services & WCF.
 • ADO.NET, LINQ και Entity Framework.
 • Γνώσεις σε προγραμματισμό SQL/PLSQL.
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων MSSQL & Oracle.
 • Γνώσεις ανάπτυξης σε Content Management System (CMS).
 • Γνώσεις σε Javascript, jQuery, HTML, CSS, XML.
 • Visual Studio 2008+.
 • Γνώσεις σε SQL Server Integration Services (SSIS) Γνώσεις στην ανάπτυξη N-tier εφαρμογών με χρήση .NET τεχνολογίας.
 • Επιθυμητή 3-ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε integration με άλλα συστήματα.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε Sitecore CMS platform.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε TFS.
 • Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε Infopath forms και Sharepoint development.
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα.
 • Αντίληψη - Κατανόηση.
 • Ομαδικότητα.
 • Δημιουργικότητα -Καινοτομία.
 • Επίλυση Προβλημάτων.
Προσφερονται
 • Η εταιρεία προσφέρει επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • Πληρους Απασχόλησης / Αορίστου Χρόνου.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα online ή στο fax: 215 5008801 με την ένδειξη "Senior ΜΑ_.ΝΕΤ_13_2018".
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων online στο www.cyta.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο