Θέση Εργασίας

Receptionist

Horizon Beach Resort

Το Horizon Beach Resort προσλαμβάνει Receptionist, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Ξενοδοχείο Horizon Beach Resort 4* στο Μαστιχάρι της Κω, αναζητάει Receptionist, για την σεζόν 2018.
Αρμοδιότητες
 • Εξυπηρέτηση και υποδοχή πελατών (check-in και check-out).
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.
 • Πραγματοποίηση τιμολογήσεων.
 • Καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους προϊσταμένους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2ετών σε ανάλογη θέση.
 • Γνώσεις της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.
 • Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος PROTEL.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο