Θέση Εργασίας

Quant Analyst – Διαχειριστής

Euroxx
 • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στηριζόμενη στη δυναμική της, στη στοχοπροσήλωση της και στον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, έχει διακριθεί από την αρχή της λειτουργίας της και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων-ως προς το μερίδιο αγοράς-ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό. Η επιτυχημένη πορεία της Euroxx στηρίζεται στο συνδυασμό εμπειρίας και έγκυρης γνώσης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, προσφέροντας στους επενδυτές το πλεονέκτημα της πλήρους ενημέρωσής τους για την επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο ευρύ δίκτυο πελατών της μέσα από μια τεράστια γκάμα επενδυτικών προϊόντων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί τη βασική δεξιότητα της εταιρείας για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Euroxx προσλαμβάνει έναν/μία Quant Analyst – Διαχειριστή, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στηριζόμενη στη δυναμική της, στη στοχοπροσήλωση της και στον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, έχει διακριθεί από την αρχή της λειτουργίας της και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων-ως προς το μερίδιο αγοράς-ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό τίτλο (επιθυμητή η Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση).
 • Γλώσσες Προγραμματισμού (απαραιτήτως MATLAB).
Εξοικείωση με:
 • Tο Γενικό Πρόβλημα Επιλογής Χαρτοφυλακίου.
 • Tο Μοντέλο Επιλογής Markowitz (Βελτιστοποίηση).
 • Τις Μεθόδους Προσομοίωσης για τη Μέτρηση & Διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς.
 • Τις Τεχνικές Αξιολόγησης Μοντέλων - Back testing.
 • Πολύ καλή γνώση χρηματοοικονομικής στατιστικής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση του MS Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης.
Προσφέρονται
 • Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών.
 • Ιδανικό Περιβάλλον Εργασίας.
 • Καλές Προοπτικές Εξέλιξης.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@euroxx.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία Euroxx
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία ,
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 05.11.2018 2018-11-05
 • λήγει στις 24.12.2018 2018-12-24
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο