Θέση Εργασίας

Project Engineer

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS προσλαμβάνει Project Engineer, για τoν
Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσίασε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον τομέα Μεταλλουργίας στο εργοστάσιο του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας.
Αρμοδιότητες
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα στελεχώσει την ομάδα εκτέλεσης μεγάλου διεθνούς μελετητικού project και θα απασχοληθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου σε υψηλού επιπέδου τεχνικοοικονομικές μελέτες.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών , επιθυμητή γνώση Γαλλικών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Επαγγελματική γνώση Autocad.
 • Καλή γνώση 3D Studio ή άλλου αντίστοιχου Software.
 • Καλή γνώση Revit ή άλλου αντίστοιχου BIM Software.
 • Επιθυμητή γνώση GIS Software.
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης με αυστηρές προθεσμίες.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 15/11/2018 στο e-mail hr@alhellas.gr με τίτλο "Μηχανολόγος Μηχανικός".
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@alhellas.gr, με τίτλο "Μηχανολόγος Μηχανικός".

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο