Θέση Εργασίας

Operations and Maintenance (O&M) Project Manager

METKA

Η METKA προσλαμβάνει έναν/μία Operations and Maintenance (O&M) Project Manager, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρείας
 • Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η METKA EGN μία παγκοσμίου εμβέλειας εργοληπτική εταιρεία στους τομείς της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας, επιδιώκει να απασχολήσει έναν έμπειρο Operations and Maintenance (O&M) Project Manager, προκειμένου να ενταχθεί στην υπάρχουσα ομάδα της στη Θεσσαλονίκη.
Αρμοδιότητες
 • Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με καθορισμένα έργα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαιτήσεις της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι εργασίες των λειτουργιών και της συντήρησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το συμβατικό πεδίο εφαρμογής, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
 • Εξασφάλιση ότι οι εργασίες έχουν οργανωθεί για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών υγιεινής και ασφαλείας (H&S).
 • Υποβοήθηση με άλλες καθημερινές απαιτήσεις (O&M) και διοικητικές δραστηριότητες.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη διαδικασιών της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα
 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Ηλεκτρονικών.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρικά σχήματα LV και MV.
 • Αποδεδειγμένο ιστορικό στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων Ο&Μ σε φωτοβολταϊκά έργα μεγάλης κλίμακας.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια, εάν απαιτείται.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα:
 • Πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε έργα άνω των 500KWp.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε έργα στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σημειώσεις
 • Η θέση εδρεύει στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας τον κωδικό θέσης "O&M1" στο θέμα: petros.fachouridis@metka-egn.com.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο petros.fachouridis@metka-egn.com, αναφέροντας τον κωδικό θέσης "O&M1" στο θέμα.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία METKA
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 18.08.2019
 • λήγει στις 31.10.2019
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο