Θέση Εργασίας

Back-end developers

TV Control

Η TV Control προσλαμβάνει Mid/Senior Back-end developers,
για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρείας
 • Η TV Control είναι μία καινοτόμα εταιρεία digital media, με βάση το Λονδίνο. Ειδικευόμαστε στην παροχή μεταδεδομένων σε τηλεοπτικούς σταθμούς και παραγωγούς ψηφιακού περιεχομένου.
  Με ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών στο portfolio μας καλύπτουμε τις περισσότερες λειτουργίες της digital media αγοράς και έτσι μπορούμε να υποσχεθούμε μία καλύτερη, γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας στην αγορά.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η εταιρία TV Control (έδρα Παλλήνη) αναζητά 2 Mid/Senior Back-end developers.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Γνώσεις στις παρακάτω τεχνολογίες:
 • C#
 • Microsoft SQL
 • web API 2
 • Entity Framework
 • Εμπειρία Rest API
 • Visual Studio online και Microsoft TFS.
Επιθυμητά προσόντα
 • Επιθυμητή θα ήταν και εμπειρία front-end σε τεχνολογίες (full stack):
 • Knockout JS (or Angular)
 • Bootstrap
 • JQuery
 • Javascript MVVM
 • Γνώσεις σε Azure θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Προσφέρονται
 • Aποδοχές 2000-2500 ευρώ/μήνα μικτά (ανάλογα με την εμπειρία).
 • Μόνιμη, αορίστου χρόνου πρόσληψη (ΙΚΑ).
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο