Θέση Εργασίας

Maitre / F & B

Amalthia Beach Resort

Το Amalthia Beach Resort προσλαμβάνει έναν/μία
Maitre / F & B, για τα Χανιά, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχείο Amalthia Beach Resort στην παραλία της
  Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, αναζητά έναν/μία Maitre / F & B για την τουριστική περίοδο 2018.
Αρμοδιοτητες
 • Συνεχής εκπαίδευση και οργάνωση του υφιστάμενου προσωπικού.
 • Οργάνωση και ανάληψη των διαδικασιών F & B του ξενοδοχείου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία τουλάχιστον
  4* ή 5*.
 • Άριστη γνώση εστιατορικής τέχνης.
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής, Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας.
 • Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση τους.
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο