Θέση Εργασίας

Java Developer

SingularLogic

SingularLogic is recruiting a Java Developer, to be based
in Athens, Greece.

Company Profile
 • SingularLogic is the No 1 Greek Software Vendor and one of the largest Integrated IT Solutions Group in Greece.
  Its activities comprise of the development and distribution of business software applications, design and implementation of Integrated IT Solutions for large enterprises of the private and public sector, including distribution and support of well-established international IT products.
Job Description
 • We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology. If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!
Requisites
 • At least one MVC Framework like Struts, or Spring framework.
 • Hibernate or JPA for databases.
 • Dependency Injection (@Resource).
 • SOAP based Web Services (JAX-WS).
 • Markup Languages like HTML, XML and JSON.
 • Some build tool (Ant, Maven, etc.).
 • Application server/container configuration management and application deployment (Tomcat, JBoss, etc.).
 • Object Oriented Principles & Software design patterns.
 • At least 5 years of relevant experiene.
 • Team Player.
 • Passionate Explorer & Problem Solver.
 • Ability to learn new technologies & methodologies.
Desired
 • Liferay DXP Platform.
 • Version Control mostly Git.Get comfortable writing Java code using latest API changes.
 • Front end development experience (AJAX, jQuery, Angular, etc.).
 • JUnit (or other Unit Testing framework).
Notes
 • Indicate the source of the job vacancy in your application: douleuw.gr.
 • All CVs will be treated with strict confidentiality.

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο