Θέση Εργασίας

IT Solution Architect

Space Hellas A.E.

H Space Hellas προσλαμβάνει IT Solution Architect, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Αρμοδιότητες
 • Σχεδιασμός και Ολοκλήρωση Λύσεων Πληροφορικής και Audio Visual.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού, στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση λύσεων και υπηρεσιών στο Data Center, (server, storage, DR, Backup, virtualization κλπ) και το Hybrid/Public CLOUD (Azure, Office365, Oracle Cloud κλπ).
 • Εμπειρία στη προετοιμασία τεχνοοικονομικών προτάσεων και παρουσιάσεων σε ιδιωτικούς και δημόσιους διαγωνισμούς.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά).
 • Πιστοποιήσεις σε συναφείς τεχνολογίες καθώς και τυχόν εμπειρία από υλοποίηση παρόμοιων λύσεων, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 • Ευελιξία, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση.
 • Δυναμικός χαρακτήρας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Πρωτοβουλία και ταχύτητα λήψης αποφάσεων.
 • Άνεση στις παρουσιάσεις και στην επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες.
θα ήταν επιθυμητά:
 • Η εμπειρία σε integration λύσεων AV (digital signage, video walls, unified communications, AV signal distribution, Hotel Solutions κλπ).
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@space.gr αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό και υπόψη κας Μ.Θάνου(Κωδικός Θέσης: ITSA).

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο