Θέση Εργασίας

IT Security Presales Consultant

Space Hellas A.E.

H Space Hellas προσλαμβάνει έναν/μία IT Security Presales Consultant, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Σχεδιασμός/προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων στην ασφάλεια πληροφοριών,Presales/Sales support,Εκπόνηση μελετών,Συγγραφή προσφορών και ανταπόκριση σε RFI/Q/Ps,Παρουσιάσεις σε πελάτες,Αξιολόγηση αναγκών αγοράς/προτάσεις αναφορικά με το portfolio των υπηρεσιών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής ή των Επικοινωνιών.
 • Εμπειρία 5 ετών σε ανάλογη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση δικτύων ( LAN , WAN , Internet).
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών ( Firewalls , VPNs , Intrusion Detection κλπ).
 • Άριστος χειρισμός MS Office.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο).
 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες.
 • Δυνατότητα απόδοσης σε ομάδες αλλά και αυτόνομα.
 • Ικανότητα ανάλυσης αναγκών πελατών.
Επιθυμητά
 • Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Πιστοποιήσεις κατασκευαστών στο αντικείμενο της ασφάλειας.
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο