Θέση Εργασίας

Full Stack Software Developer

douleuw.gr

Douleuw.gr is recruiting a Full Stack Software Developer, to be based in Athens, Greece.

Job Description
 • We are looking for a Full Stack Software Developer to join douleuw.gr team.
Duties
 • Work as a team member on an Agile team responsible for specific software products in development
 • Work with other developers to deliver features
 • Design and develop screens with JQuery, Java script HTML5, CSS3 and Bootstrap.
Requisites
 • Minimum 1 years of proven experience in IT.
 • Excellent oral and written communication skills in English.
 • Ability to work independently and in a team.
 • Willing to work remotely and/or with a remotely distributed team.
 • Basic knowledge of code versioning, bug tracking and collaboration tools.
 • Appetite for rigorous technical research.
 • Results oriented.
 • Taking ownership of the product being build, with a proactive attitude and an attention in detail will be highly considered.
 • Experience or willing to learn developing and maintaining back-end with a LAMP stack.
Having experience or willing to learn in any of the following technologies or frameworks will be consider a major plus:
 • Back-end: PHP and MySQL.
 • Front-end: HTML, CSS, JavaScript, Backbone, jQuery.
Benefits
 • A positive working environment. We believe success comes from the energy of our people.
 • Working hours flexibility.
 • Competitive salary.
 • Freelancing affiliation, if preferable.
Notes
 • All applications will be treated confidentially.
This vacancy is no longer accepting applications

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο