Θέση Εργασίας

Financial Administrator – Fundraiser

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει έναν/μία Financial Administrator – Fundraiser, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του/της Οικονομικού– Υπεύθυνου/ής Χορηγιών για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη έργων και την συμμετοχή του σε δράσεις προσέλκυσης πόρων και αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης. Η θέση αφορά τα γραφεία της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Τμήμα Ανάπτυξης.
Αρμοδιότητες
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
 • Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Διαχείριση.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και αποτελεσμάτων του έργου.
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
 • Επικοινωνία, προσέγγιση, και διεξαγωγή συμφωνιών με πιθανούς χορηγούς και χρηματοδότες.
 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Συμβολή στην συγγραφή και την προετοιμασία προτάσεων και αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Οικονομικών, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή τομέα).
 • Εμπειρία σε θέση οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων και έργων.
 • Καλή γνώση της λογιστικής.
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών.
 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού λόγου (παρουσιάσεις, προτάσεις χρηματοδότησης, επιστολές, κ.α.).
 • Υψηλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Επαρκή γνώση εργαλείων επικοινωνίας & βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, fb κα).
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση και εμπειρία του χάρτη της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και Ανταποδοτικότητας στην Ελλάδα.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμμετοχή του σχεδιασμού και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call, Erasmus +, EVS).
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο