Θέση Εργασίας

F/O Manager

Horizon Beach Resort

Το Horizon Beach Resort προσλαμβάνει F/O Manager, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Ξενοδοχείο Horizon Beach Resort 4* στο Μαστιχάρι της Κω, αναζητάει F/O Manager, για την σεζόν 2018.
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος της υποδοχής για την καλύτερη και πιο ομαλή λειτουργία του.
 • Allocation δωματίων.
 • Άμεση συνεργασία με το τμήμα των κρατήσεων.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες και λύσεις για τυχών προβλήματα.
 • Καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους προϊσταμένους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλές γνώσεις της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.
 • Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος PROTEL.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο