Θέση Εργασίας

ERP Consultant

Computing Business Solutions

Η Computing Business Solutions προσλαμβάνει έναν/μία
ERP Consultant, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρείας
 • Η Computing Business Solutions ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα. Μέσα από σκληρή δουλειά και αφοσίωση καταφέραμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στο χώρο της πληροφορικής παρέχοντας στους πελάτες μας μοναδικές λύσεις μηχανογράφησης.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υλοποίηση πληροφοριακών έργων κυρίως για την εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής Πληροφορικής ή σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων.
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Πολύ καλή γνώση MS-Office.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και ευελιξία μετακινήσεων.
 • Για τους άνδρες η στρατιωτική θητεία να είναι εκπληρωμένη.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
 • Γνώση Εμπορικής και Οικονομικής διαχείρισης εταιρειών.
 • Γνώσεις Εμπορολογιστικών εφαρμογών και Μισθοδοσίας.
 • Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων SQL.
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting).
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Σημειώσεις
 • Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@cbs.net.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο