Θέση Εργασίας

Content Marketing Specialist

Volterra Α.Ε.

Η VOLTERRA A.E. προσλαμβάνει έναν/μία Content Marketing
Specialist, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η VOLTERRA A.E. από το 2010 δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Volterra ΑΕ, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, αναζητά στέλεχος για το Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, με τοποθεσία την έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι.
Αρμοδιότητες
 • Δημιουργία στοιχείων εταιρικής εικόνας και επικοινωνίας που έχουν καταγραφεί μέσα από την οριοθετημένη στρατηγική και το Marketing Plan της εταιρείας.
 • Υποστήριξη των πωλήσεων (φυσικά καταστήματα εξυπηρέτησης και επίσημοι συνεργάτες), σε επίπεδο προετοιμασίας περιεχομένου (Copy & ART) για εμπορικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς (παρουσιάσεις, cover letters, excel reports, κ.ά.).
 • Δημιουργία περιεχομένου (σε επίπεδο Copy & ART) για όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας (έγγραφα iso, επαγγελματικές κάρτες, cover letters, folders, εταιρικά δώρα, κ.ά.).
 • Δημιουργία περιεχομένου (σε επίπεδο Copy & ART) για όλα τα off line μέσα Marketing, Διαφήμισης και Πωλήσεων της εταιρείας (παρουσιάσεις, προσφορές πωλήσεων, back office και sales support υλικό, διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, καρτολίνες, κουπόνια, POP υλικό, κ.ά.).
 • Δημιουργία περιεχομένου (σε επίπεδο Copy & ART) για όλα τα on line μέσα Marketing, Διαφήμισης και Πωλήσεων της εταιρείας (Social Media, web banners, gifs, κ.ά.).
 • Δημιουργία περιεχομένου για το website της εταιρείας, με σκοπό την ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία traffic και leads και την ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας πλοήγησης.
 • Έλεγχος, βελτίωση και συντονισμός του παραγόμενου περιεχομένου που προκύπτει στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας με τις συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες αλλά και τα ΜΜΕ (μακέτες, publi παρουσιάσεις, δελτία τύπου και κ.ά.).
 • Έλεγχος και ανάλυση της στρατηγικής αλλά και της τακτικής εικόνας των δραστηριοτήτων Marketing και Επικοινωνίας του ανταγωνισμού.
 • Συμμετοχή σε διάφορες άλλες συμπληρωματικές διαδικασίες και δράσεις του τμήματος Marketing & Επικοινωνίας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον ευρύτερο τομέα του Marketing.
 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι, Ιδ. Κολλέγιο) στον κλάδο του Marketing (κυρίως, δημιουργικής κατεύθυνσης {Web and Art Design, Copywriting, κ.ά.}), είτε σε off line, είτε σε online επίπεδο. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος ή επιπλέον κατάρτιση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Επιθυμητή η κατοχή πιστοποιήσεων και η ολοκλήρωση εκπαιδευτικών courses σε επίπεδο Off Line και On line Creative Marketing.
 • Άριστη γνώση Advance επιπέδου {Microsoft Office (κυρίως Word, Excel, PowerPoint)}.
 • Άριστη γνώση της Adobe Suite (κυρίως Photoshop και Illustrator).
 • Βασικές γνώσεις Front & Back end Development (CMS, HTML5, CSS, UX Design).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency level) σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός.
 • Ιδιωτική ασφάλιση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Πλήρης Απασχόληση.
 • Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας αναγράφοντας τον τίτλος θέσης: “Content Marketing Specialist (Αθήνα)”.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο