Θέση Εργασίας

Captain

Horizon Beach Resort

Το Horizon Beach Resort προσλαμβάνει Captain, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Ξενοδοχείο Horizon Beach Resort 4* στο Μαστιχάρι της Κω, αναζητάει Captain, για την σεζόν 2018.
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση και επίβλεψη του τμήματος του Σέρβις.
 • Άμεση συνεργασία με τον προϊστάμενο, Maître.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες.
 • Βοήθεια στην διεκπεραίωση του Σέρβις.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Θα ήταν επιθυμητό:
 • Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο