Θέση Εργασίας

Barman

Horizon Beach Resort

Το Horizon Beach Resort προσλαμβάνει Barman, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Ξενοδοχείο Horizon Beach Resort 4* στο Μαστιχάρι της Κω, αναζητάει Barman, για την σεζόν 2018.
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση και επίβλεψη του πόστου.
 • Ανάληψη και εκτέλεση παραγγελιών από τους πελάτες.
 • Άμεση συνεργασία με τον προϊστάμενο, Bar Manager.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Θα ήταν επιθυμητό
 • Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.

Λεπτομέριες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο