Θέση Εργασίας

Assistant Housekeeping Manager

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει
Assistant Housekeeping Manager, για τη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Assistant Housekeeping Manager για το ξενοδοχείο Atlantica Eleon Grand Resort & Spa, στη Ζάκυνθο.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 – 3 χρόνων, σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5*.
  • Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Προσφέρονται
  • Για όλες τις θέσεις προσφέρονται πολύ καλά πακέτα αποδοχών και άλλων ωφελημάτων όπως και δυνατότητα διαμονής.
Σημειώσεις
  • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο