Θέση Εργασίας

Ψυχολόγος

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσλαμβάνει έναν/μία
Ψυχολόγο, για τα Καλάβρυτα, Ελλάδα.

Περιγραφή Οργανισμού
 • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου.
Αρμοδιότητες
 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους ανατροφοδότηση.
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες.
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο