Θέση Εργασίας

Spa Therapist / Φυσικοθεραπευτές

Spa Fysio Center

Η SpaFysio Center προσλαμβάνει Spa Therapist / Φυσικοθεραπευτές, για την Κατερίνη Πιερίας, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • H SpaFysio Center με έδρα την Κατερίνη Πιερίας, ξεκινά την δραστηριότητα της για την καλοκαιρινή σεζόν από Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και αναζητά 6 φυσικοθεραπευτές για την θέση του spa therapist.
Αρμοδιότητες
  • Massage therapy.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος/η ΤΕΙ ή ΙΕΚ φυσικοθεραπείας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα, ανάληψης πρωτοβουλιών.
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Θα εκτιμηθεί:
  • Εμπειρία σε θέση spa therapist ή μασέρ.
Προσφέρονται
  • Ικανοποιητικός μισθός, ξεκινάει από τα 700€ και αναλόγως την απόδοση έως και 1000€, δηλαδή bonus αποδοτικότητας, επιπλέον και διαμονή, διατροφή & ασφάλιση.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο