Θέση Εργασίας

Φροντιστής/τρια Ανηλίκων

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσλαμβάνει έναν/μία
Φροντιστή/τρια Ανηλίκων, για τα Καλάβρυτα, Ελλάδα.

Περιγραφή Οργανισμού
 • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Φροντιστή ανηλίκων.
Αρμοδιότητες
 • Επίβλεψη και υποστήριξη των ανηλίκων της δομής και διασφάλιση της την ευημερίας τους τηρώντας όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του παιδιού, της εμπιστευτικότητας και της αρχής «μη βλάπτειν».
 • Μέριμνα για διανομή συσσιτίου και επίβλεψη της διαδικασίας και του χρόνου διεξαγωγής της δράσης.
 • Έλεγχος των κοιτώνων και των κοινόχρηστων χώρων των δικαιούχων ως προς την τήρηση κανόνων υγιεινής και τάξης.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων.
 • Συνοδεία και υποστήριξη των ανηλίκων σε απαιτούμενα ραντεβού ιατρικής ή άλλης φύσης.
 • Έγκαιρη διανομή της φαρμακευτικής αγωγής.
 • Συνεργασία και ενημέρωση με το επιστημονικό προσωπικό για ζητήματα που αφορούν σε ανησυχητικές συμπεριφορές των ανηλίκων.
 • Μηνιαία παρακολούθηση και καταγραφή του αποθεματικού σε είδη ατομικής υγιεινής και ιματισμού και ενημέρωση του συντονιστή σχετικά με ανάγκες για τις νέες προμήθειες.
 • Επίβλεψη των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Υποβολή άμεσα αναφοράς στον συντονιστή σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Γνώση Η/Υ.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο