Θέση Εργασίας

Φροντιστής- Επιμελητής

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Φροντιστή- Επιμελητή, για το
Βόλο, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν 1 θέση επιμελητή- φροντιστή, μερικής απασχόλησης. Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών. Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).
  Η φιλοξενία τους αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.
  Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Οι φροντιστές στην ΑΡΣΙΣ είναι τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τα ζητήματα καθημερινότητας των φιλοξενουμένων στις δομές της οργάνωσης. Αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι ο άνθρωπος που δίνει υλικά, επιλύει δυσκολίες και κωλύματα της καθημερινότητας, επισκευάζει βλάβες, προσφέρει βοήθεια και υπενθυμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς στους φιλοξενούμενους (πάντα στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του).
Αρμοδιότητες
 • Ευθύνη του είναι η άμεση εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, καθώς και η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες, αν κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού, (εντός δομής π.χ τραυματισμός ωφελούμενου, διακοπή ρεύματος στη δομή κα) αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση, του Συντονιστή.
 • Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των οικογενειών σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τρόποι καθαριότητας, πρόγραμμα καθαριότητας κ.λπ.).
 • Αναλαμβάνει τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας όπως και του βασικού εξοπλισμού για αυτήν.
 • Αναλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των κανόνων σωστής λειτουργίας στις δομές.
 • Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των χώρων φιλοξενίας και την αναπλήρωση τυχόν χαλασμένων –κατεστραμμένων ή αναλώσιμων ειδών.
 • Φροντίζει για την καταγραφή και έγκαιρη ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού για ζητήματα ελλείψεων και βλαβών του υπάρχοντος εξοπλισμού ή και κτιριακών προβλημάτων.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη αντικατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μετά την ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού, και την έγκαιρη επισκευή βλαβών όπου χρειάζεται.
 • Ελέγχει την εργασία εξωτερικών συνεργατών (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ) κατά την διάρκεια αλλά και στο τέλος αυτής.
 • Έχει την ευθύνη του στησίματος των δωματίων και των διαμερισμάτων που είναι στην ευθύνη της κάθε δομής (στησίματα κρεβατιών, ντουλάπας, επιδιορθώσεις κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και τη φροντίδα των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων.
 • Υποστηρίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος της δομής / υποέργου όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ανθρώπων και της ίδιας της δομής.
 • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός Δομής.
 • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Έχει σταθερή και άμεση συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες της δομής. (κοινότητα, ομάδες ορόφων, συλλογικές κουζίνες κ.λπ.).
 • Συνεργάζεται άμεσα με την κοινωνική υπηρεσία μιας και είναι αυτός/ή που έρχεται σε συνεχή επαφή με τους ωφελούμενους και ως εκ τούτου γίνεται αποδέκτης ιδιαίτερων συνηθειών, συμπεριφορών, πληροφοριών κλπ.
 • Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη αναφορών του έργου και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ρόλο του.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης του έργου του φροντιστή – επιμελητή: Βιβλίο βάρδιας, παρουσιολόγια, αναφορά έργου κλπ.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού του έργου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης.
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικών.
 • Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο.
Σημειώσεις
 • Τόπος απασχόλησης: Βόλος (κέντρο πόλης).
 • Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20.
 • Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο