Θέση Εργασίας

Υπεύθυνος Τμήματος Αποστολών & Επιστροφών

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μια
Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών & Επιστροφών, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για το Κέντρο Διανομής μας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης : Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών & Επιστροφών.
Αρμοδιότητες
 • Έλεγχος της πλήρους και πιστής εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος, των αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας και των υψηλών απαιτήσεων εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με ταυτόχρονη ανάληψη πρωτοβουλιών σε ότι αφορά το σχεδιασμό δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων και προσαρμογή του πλάνου απασχόλησης στις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες δρομολόγησης των αποστολών και εκμετάλλευσης των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, με γνώμονα το βέλτιστο επίπεδο παροχή υπηρεσιών και τον ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους διανομής.
 • Στενή συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης των μέσων (Φ.Ι.Χ) και του εταιρικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου).
 • Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση και την πρόληψη δυσλειτουργιών, που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή ομαλή ροή των εργασιών του τμήματος.
 • Έλεγχος του κόστους του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη παρακολούθηση του δείκτη απόδοσης και παραγωγικότητας του τμήματος.
 • Διαμόρφωση και διάχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων προς όλα τα μέλη του τμήματος.
 • Εκπόνηση αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος που υπάγονται στον τομέα ευθύνης του, προς την Ανώτερη Διοίκηση.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον τομέα Logistics).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες (μεταβολές σε όγκο εργασιών & αποστολών).
 • Σε βάθος γνώση της διαδικασίας διανομής καθώς και των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων που τη διέπουν (WMS – ERP).
 • Εμπειρία στον τομέα Ανάπτυξης & Ελέγχου του κυκλώματος των εθνικών μεταφορών καθώς και της αστικής διανομής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ.
Θα ήταν επιθυμητά:
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών.
 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος.
 • Διοικητική ικανότητα με έμφαση στην παρακίνηση των εργαζόμενων.
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία METRO ΑΕΒΕ
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε στις 02.01.2018 2018-01-02
 • θα λήξει στις 31.05.2018 2018-05-31
 • Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο