Θέση Εργασίας

Υπεύθυνος Τμήματος Αποστολών

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών, για διάφορες τοποθεσίες, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών.
Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των διαδικασιών του τμήματος και της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας.
 • Συντονισμός και παρακολούθηση των διαδικασιών δρομολόγησης αποστολών και της αξιοποίησης των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, με βάση το βέλτιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους διανομής.
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας του τμήματος.
 • Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων και προσαρμογή του πλάνου απασχόλησης στις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Συνεχής επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης των μέσων (Φ.Ι.Χ) και του εταιρικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου) και των ημερομηνιών παραλαβής και παράδοσης.
 • Συντονισμός εργασιών και στενή συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα αποστολών των τριών Κέντρων Διανομής της εταιρείας.
 • Παρακολούθηση δεικτών μέτρησης απόδοσης και παραγωγικότητας που αφορούν στο αντικείμενο εργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον τομέα Logistics).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου.
 • Πολύ καλή γνώση των πληροφοριακών συστημάτων (WMS – ERP).
 • Εμπειρία στον τομέα Ανάπτυξης & Ελέγχου του κυκλώματος των εθνικών μεταφορών καθώς και της αστικής διανομής.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητές Δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών.
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
 • Διοικητικές ικανότητες με έμφαση στην παρακίνηση των εργαζόμενων.
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί, θα απασχοληθεί είτε στο Κέντρο Διανομής της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας είτε στη Μάνδρα Αττικής, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του/της.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο