Θέση Εργασίας

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS προσλαμβάνει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφη θέσης εργασίας
 • Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Συστημάτων ISO και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αρμοδιότητες
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή και τους ελέγχους των διαδικασιών και διασφαλίζει ότι είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και με άλλα πρότυπα.
 • Υποστηρίζει τα τμήματα που ασχολούνται με αιτήματα και θέματα πελατών που αφορούν ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
 • Υποστηρίζει και φροντίζει για την συνεχή βελτίωση διαδικασιών και πολιτικών συστημάτων αποτροπής διαρροής δεδομένων.
 • Φροντίζει για την συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων και αναπτύσσει νέες.
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί δείκτες απόδοσης διεργασιών.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία τεκμηρίωσης για εξωτερικές επιθεωρήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και συστημάτων διαχείρισης.
 • Συνεργάζεται με τον DPO της εταιρείας στον συντονισμό των δράσεων που αφορούν την εφαρμογή των πολιτικών διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.
 • Συμμετέχει σε εσωτερικές επιθεωρήσεις θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης του Τομέα Ενέργειας.
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση προμηθευτών και συνεργατών.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του στα πλαίσια της πολιτικής και των κανόνων της κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις των θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και διαμορφώνει προτάσεις εφαρμογής τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή άλλο συναφές θετικής κατεύθυνσης.
 • 2 – 3 χρόνια εμπειρία σε μεγάλο οργανισμό στην ανάπτυξη ή εφαρμογή ή επιθεώρηση Διαχειριστικού Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης / ISO / Quality.
 • Η εμπειρία σε οργανισμό με κανονιστικό πλαίσιο θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου.
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι τις 28/10/2018.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Κωδικός Θέσης: YΚΣ 0918.
 • Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο