Θέση Εργασίας

Υπεύθυνος Βάρδιας Τμήματος

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία Υπεύθυνο/η
Βάρδιας Τμήματος, για τα Οινόφυτα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Για το Κέντρο Διανομής μας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, αναζητούμε: Υπεύθυνο Βάρδιας Τμήματος.
Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του τμήματος, των προδιαγραφών ποιότητας και των προτύπων εξυπηρέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών.
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διαχείριση των διαθέσιμων εργασιακών πόρων και συντονισμός των καθημερινών εργασιών.
 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό πλάνου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών.
 • Έλεγχος κόστους του κύκλου εργασιών και παρακολούθηση του δείκτη απόδοσης και παραγωγικότητας του τμήματος.
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργαζομένων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.
 • Σύνταξη αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με κατεύθυνση Logistics.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στη χρήση MS Office.
Επιθυμητά
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αναλυτική σκέψη.
 • Διοικητικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
 • Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο προκλήσεις!
Προσφέρονται
 • Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
Σημειώσεις
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού" επιλέγοντας τον κωδικό θέσης ‘WMS34’.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο