Θέση Εργασίας

Υπεύθυνος Βάρδιας Τμήματος Αποστολών

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Υπεύθυνο-η Βάρδιας Τμήματος Αποστολών, για τα Οινόφυτα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα το Κέντρο Διανομής μας στα Οινόφυτα Βοιωτίας:
  Υπεύθυνο Βάρδιας Τμήματος Αποστολών.
Αρμοδιότητες
 • Έλεγχος της πιστής εφαρμογής των διαδικασιών του τμήματος, των προδιαγραφών ποιότητας και των υψηλών απαιτήσεων εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με ταυτόχρονη ανάληψη πρωτοβουλιών σε ότι αφορά το σχεδιασμό δράσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων και προσαρμογή του πλάνου απασχόλησης στις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες δρομολόγησης των αποστολών και εκμετάλλευσης των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, με γνώμονα το βέλτιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και τον ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους διανομής.
 • Στενή συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης των μέσων (Φ.Ι.Χ) και του εταιρικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου).
 • Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση και την πρόληψη δυσλειτουργιών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον τομέα Logistics.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες (μεταβολές σε όγκο εργασιών & αποστολών).
 • Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητές Δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών.
 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος.
 • Διοικητική ικανότητα με έμφαση στην παρακίνηση των εργαζόμενων.
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο