Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποδοχής

Porfi Beach Hotel

Το ξενοδοχείο "Porfi Beach" προσλαμβάνει Υπάλληλο Υποδοχής, για τη Χαλκιδική, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Το ξενοδοχείο "Porfi Beach" στη Νικητή Χαλκιδικής, αναζητάει Υπάλληλο Υποδοχής, για την σεζόν 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση της Γερμανικής ή/και Ρωσικής γλώσσας.
  • Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας.
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο