Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου

Δικηγορική Εταιρεία

Δικηγορική εταιρεία προσλαμβάνει έναν/μία
Υπάλληλο Γραφείου, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Δικηγορική εταιρεία αναζητάει Υπάλληλο γραφείου για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  Το αντικείμενο εργασίας είναι η συμβουλευτική διαπραγμάτευση με πελάτες Τραπεζών & Εμπορικών Οργανισμών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / Λυκείου.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και συστημάτων.
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.
Προσφέρονται
 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και ασφάλιση.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Συνεχής εκπαίδευση & καθοδήγηση.
 • Πλήρη απασχόληση.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.

Λεπτομέριες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο