Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου

Δικηγορική Εταιρεία

Δικηγορική εταιρεία προσλαμβάνει έναν/μία
Υπάλληλο Γραφείου, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Δικηγορική εταιρεία αναζητάει Υπάλληλο γραφείου για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  Το αντικείμενο εργασίας είναι η συμβουλευτική διαπραγμάτευση με πελάτες Τραπεζών & Εμπορικών Οργανισμών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / Λυκείου.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και συστημάτων.
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.
Προσφέρονται
 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και ασφάλιση.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Συνεχής εκπαίδευση & καθοδήγηση.
 • Πλήρη απασχόληση.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο