Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Παγίων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ προσλαμβάνει έναν/μία
Υπάλληλο Υποστήριξης Τμήματος Παγίων, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/-η για την οργάνωση και παρακολούθηση των δαπανών των Εταιρικών Καταστημάτων, βάσει των εταιρικών διαδικασιών και τις εκάστοτε πολιτικές της Εταιρίας και τους Νόμους. Επιπλέον, ενημερώνει το μητρώο παγίων των εταιρικών καταστημάτων και ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών και εγγράφων του κάθε καταστήματος. Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Καταστημάτων. Ημιαπασχόληση (4ωρη πρωινή).
Αρμοδιότητες
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των δαπανών των εταιρικών καταστημάτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.
 • Ενημέρωση και επικαιροποίηση του μητρώου παγίων για όλα τα καταστήματα της Εταιρίας – εντός και εκτός Αθήνας.
 • Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών ελέγχου των καταστημάτων, προς τη Διεύθυνση της Διοικητικής Οργάνωσης.
 • Επανέλεγχος για την πορεία αποκατάστασης των τυχόν δυσλειτουργιών ή παρατυπιών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο TEI, κατεύθυνσης Οικονομικών, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε υποστήριξη γραφείου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση MS Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.
 • Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου, καθώς και υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
Προσφέρονται
 • Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση.
 • Επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο