Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποδοχής

Sunrise Hotel

Το Sunrise Hotel προσλαμβάνει Υπάλληλο Υποδοχής, για τη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Sun Rise AE αναζητάει για τo ξενοδοχείο στο Τσιλιβί Ζακύνθου: Υπάλληλο Υποδοχής.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων και άμεση εξεύρεση λύσεων.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και στην ικανοποίηση του πελάτη.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο