Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποδοχής (Reception)

Aegila Boutique Hotel

Το Aegila Boutique Hotel αναζητάει
Υπάλληλο Υποδοχής (Reception), για τη Λακωνία, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Το Aegila Boutique Hotel στο Έξω Νυμφίο Λακωνίας αναζητάει: Υπάλληλος Υποδοχής (Reception).
Απαιτούμενα προσόντα
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.
  • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός και επικοινωνιακός.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο