Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποδοχής

Hersonissos Group Hotels

Η Hersonissos Group Hotels αναζητάει Υπάλληλο Υποδοχής, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels αναζητά στην Κρήτη: Υπάλληλο Υποδοχής.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος/-η τουριστικής σχολής.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων και άμεση εξεύρεση λύσεων.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και στην ικανοποίηση του πελάτη.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Επαγγελματική εξέλιξη.
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρις προσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο