Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Υποδοχής / Ρεσεψιονίστ

Atrium Hotel

Το Atrium Hotel προσλαμβάνει
Υπάλληλο Υποδοχής / Ρεσεψιονίστ, για τη Σκιάθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχείο Atrium Hotel**** στη Σκιάθο, αναζητά Υπάλληλο Υποδοχής / Ρεσεψιονίστ για τη σαιζόν 2018.
Αρμοδιότητες
 • Υποδέχεστε τους πελάτες (check-in και check-out).
 • Διαχειρίζεστε το τηλεφωνικό κέντρο.
 • Πραγματοποιείτε τις τιμολογήσεις.
 • Καταχωρείτε τα δεδομένα στον υπολογιστή, διαχειρίζεστε τους πελάτες και των προβλημάτων τους.
 • Προωθείτε τις εσωτερικές πωλήσεις (διανυκτερεύσεις, γεύματα, διαμονές).
 • Πληροφορείτε τους πελάτες για τις εσωτερικές και εξωτερικές παροχές και εκδηλώσεις.
 • Επικοινωνείτε και συντονίζεται τα άλλα τμήματα της εταιρίας (πχ Housekeeping).
 • Αναλαμβάνεται τις κρατήσεις των εστιατορίων, αυτοκινήτων, εκδρομών, κ.λ.π.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικά ή Γερμανικά κατά προτίμηση).
 • Γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Προσφέρονται
 • Απασχόληση από Μάϊο έως και Σεπτέμβριο.
 • Διαμονή και διατροφή.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία Atrium Hotel
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία ,
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 30.11.2017
 • λήγει στις 21.02.2018
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο