Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Οικονομικής & Λογιστικής Υποστήριξης Δικτύου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ προσλαμβάνει έναν/μία
Υπάλληλο Οικονομικής & Λογιστικής Υποστήριξης Δικτύου, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Εξυπηρέτηση του Δικτύου Πωλήσεων της Εταιρίας, λαμβάνοντας καθημερινά και διεκπεραιώνοντας αιτήματα οικονομικής φύσης. Επίλυση αποριών, παρακολούθηση ατομικών καρτελών, λοιπών αμοιβών, δανείων και λοιπών χρεώσεων – πιστώσεων συνεργατών.
Αρμοδιότητες
 • Υπολογισμός των πάσης φύσης αμοιβών Συνεργατών και επεξεργασία του αρχείου μηνιαίων καταβολών του Δικτύου Πωλήσεων.
 • Συμψηφισμός προμηθειών με τις υποχρεώσεις των Συνεργατών.
 • Επεξεργασία αιτημάτων για μεταφορά συμβολαίων.
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών δανείων, η τακτική παρακολούθηση των καρτελών και επικοινωνία με τους δανειολήπτες για την έγκαιρη εξόφληση τους.
 • Έλεγχος extrait Τραπεζών και η λογιστικοποίηση εγγραφών.
 • Μηνιαία σύνταξη στατιστικών αναφορών παραγωγής.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης. Τυχόν ανώτερος τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών. Εμπειρία σε Ασφαλιστική Εταιρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής).
 • Άριστη γνώση Ms Office.
 • Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει εχεμύθεια, ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης χρόνου, γρήγορη αντίληψη και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.
Προσφέρονται
 • Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση.
 • Επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο