Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου

Mama Roux

To Mama Roux αναζητάει έναν/μία Υπάλληλο γραφείου, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • To εστιατόριο Mama Roux αναζητάει έναν/μία
  Υπάλληλο γραφείου.
Αρμοδιότητες
 • Διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων του εστιατορίου.
 • Καταχώρηση δεδομένων προμηθευτών και αρχειοθέτηση αντίστοιχων εντύπων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη Γνώση MS Office.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο