Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου

Εμπορική Εταιρεία

Εμπορική Εταιρεία προσλαμβάνει έναν/μία Υπάλληλο γραφείου, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ελληνική εμπορική εταιρεία αναζητάει έναν/μία Υπάλληλο Γραφείου για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής.
Αρμοδιότητες
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες & καταχώρηση παραγγελιών.
 • Διαχείριση εισαγωγών.
 • Έκδοση παραστατικών και έλεγχος διεκπεραίωσης παραγγελιών.
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών-προμηθευτών.
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων – planning αγορών.
 • Ενημέρωση σε Social Media - Site.
 • Απαραίτητες Εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορικώς και γραπτώς.
 • Επιθυμητή η γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet, Social media.
 • Επιθυμητό Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, κοινωνικότητα και διάθεση για συνεργασία.
 • Οργανωτικότητα, εργατικότητα και δυνατότητα πολυδιάστατης εργασίας (multitasking).
 • Αποτελεσματικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο