Θέση Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου Δρομολόγησης

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Υπάλληλο Γραφείου Δρομολόγησης, για τα Οινόφυτα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα το Κέντρο Διανομής μας στα Οινόφυτα Βοιωτίας: Υπάλληλο Γραφείου Δρομολόγησης.
Αρμοδιότητες
 • Συντονισμός και παρακολούθηση μεταφοράς προϊόντων από και προς τα Κέντρα Διανομής της Εταιρείας.
 • Τήρηση και παρακολούθηση δεικτών που αφορούν το αντικείμενο εργασίας.
 • Στενή συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα Δρομολόγησης των Κέντρων Διανομής, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων όσον αφορά τις ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον τομέα Logistics).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες (μεταβολές σε όγκο εργασιών & αποστολών).
 • Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητές Δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών.
 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και κριτική σκέψη.
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώσεις
 • Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί, θα απασχοληθεί είτε στο Κέντρο Διανομής της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας είτε στη Μάνδρα Αττικής, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του/της.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο