Θέση Εργασίας

Τεχνικός Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων

MYTILINEOS
 • Η MYTILINEOS είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας, στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η πολυσχιδής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, με αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς. Η Εταιρεία εισήχθη το 1995 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, στην δημιουργία υποδομών στην χώρα μέσω των δραστηριοτήτων της. Η MYTILINEOS αποτελεί μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στον κλάδο των Έργων EPC (Engineering – Procurement – Construction). Η MYTILINEOS αναλαμβάνει και υλοποιεί, μέσω της εμπορικής ονομασίας ΜΕΤΚΑ, ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα από τη μελέτη και την προμήθεια έως την κατασκευή τους και επιτυγχάνει μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής ως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σήμερα, η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Μεταλλουργίας μέσω της επωνυμίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εδραίωση της MYTILINEOS στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο και σημαντική πρόκληση. Ο αρμόδιος Τομέας δραστηριότητας με επωνυμία PROTERGIA συγκεντρώνει την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Σήμερα η Εταιρεία τοποθετείται μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας ενδυναμώνεται μέσω του τομέα εμπορίας φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Τομέας Εμπορίας Φυσικού Αερίου της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει φυσικό αέριο με ανταγωνιστικούς όρους, επιτρέποντάς την να ενισχύσει τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη. Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της MYTILINEOS συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Για εμάς, Αειφόρος Ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα μας και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας. Η πολιτική βιωσιμότητας της Εταιρείας, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η MYTILINEOS υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες στους χώρους του Πολιτισμού, της Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η MYTILINEOS προσλαμβάνει Τεχνικό Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων, για τo Δίστομο Βοιωτίας, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Τεχνικού Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Δίστομου Βοιωτίας.
Αρμοδιότητες
 • Εφαρμόζει τις προγραμματισμένες επεμβατικές εργασίες της ηλεκτρολογικής συντήρησης σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου Εργοδηγού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης ή του Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης, Αυτοματισμών και Οργάνων.
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και ελέγχει την ορθή και ασφαλή απομόνωση εργοστασιακού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασίας, την οποία και εκτελεί.
 • Ελέγχει και επιβλέπει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών από αντίστοιχους εργολάβους.
 • Ελέγχει τα αποθέματα ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και προτείνει προμήθεια αυτών.
 • Αποκαθιστά τον εξοπλισμό, έτοιμο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας και ενημερώνει την ιεραρχία και το σχετικό προσωπικό βάρδιας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτοματιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συστήματα, σύγχρονες και ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρονικά ισχύος, συστήματα αυτομάτου ελέγχου (PLC,SCADA), στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην εγκατάσταση και στον έλεγχο οργάνων, στον εντοπισμός και στην διόρθωση σφαλμάτων. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου και άριστη γνώση Η/Υ.
 • Η εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 12/11/2018.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Κωδικός Θέσης: ΤΣΑΚΟ 0718.
 • Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο