Θέση Εργασίας

Τεχνικός Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS προσλαμβάνει Τεχνικό Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων, για τo Δίστομο Βοιωτίας, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Τεχνικού Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Δίστομου Βοιωτίας.
Αρμοδιότητες
 • Εφαρμόζει τις προγραμματισμένες επεμβατικές εργασίες της ηλεκτρολογικής συντήρησης σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου Εργοδηγού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης ή του Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης, Αυτοματισμών και Οργάνων.
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και ελέγχει την ορθή και ασφαλή απομόνωση εργοστασιακού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασίας, την οποία και εκτελεί.
 • Ελέγχει και επιβλέπει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών από αντίστοιχους εργολάβους.
 • Ελέγχει τα αποθέματα ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και προτείνει προμήθεια αυτών.
 • Αποκαθιστά τον εξοπλισμό, έτοιμο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας και ενημερώνει την ιεραρχία και το σχετικό προσωπικό βάρδιας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτοματιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συστήματα, σύγχρονες και ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρονικά ισχύος, συστήματα αυτομάτου ελέγχου (PLC,SCADA), στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην εγκατάσταση και στον έλεγχο οργάνων, στον εντοπισμός και στην διόρθωση σφαλμάτων. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου και άριστη γνώση Η/Υ.
 • Η εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 12/11/2018.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Κωδικός Θέσης: ΤΣΑΚΟ 0718.
 • Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο