Θέση Εργασίας

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Δικηγορική Εταιρεία

Δικηγορική Εταιρεία προσλαμβάνει
Τεχνικό Συντήρησης Εγκαταστάσεων, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Αρμοδιότητες
 • Προληπτική και έκτακτη συντήρηση του μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επίβλεψη και έλεγχος εξωτερικών τεχνικών συνεργείων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή τεχνικής σχολής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε επισκευές ή συντηρήσεις μηχανημάτων.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Προσφέρονται
 • Αποδοχές βάσει προσόντων.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο