Θέση Εργασίας

Τεχνικός Η/Υ – Πρακτική Άσκηση

Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες

Η Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες προσλαμβάνει
Τεχνικό Η/Υ για Πρακτική Άσκηση, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Αρμοδιότητες
 • First Level Support μέσω Συστήματος (Helpdesk, ticketing system) ή μέσω Τηλεφώνου.
 • Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις σε Υλικό και Λογισμικό Η/Υ.
 • Ενασχόληση με θέματα Hardware - Software.
 • Τεχνική Υποστήριξη στον εξοπλισμό Γραφείων και Αιθουσών Συνεδριών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος / Σπουδαστής ΙΕΚ Τεχνικός Δικτύων.
 • Ευχέρεια στη χρήση H/Y.
 • Ομαδικότητα & συνεργασία.
Επιθυμητά προσόντα
 • Η γνώση Exchange server 2010.
 • Η γνώση Linux (CentOS & Ubuntu).
 • Η εμπειρία σε Window XP, 7,8,10.
 • Κατανόηση δικτυακών τεχνολογιών.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο