Θέση Εργασίας

Σύμβουλος Επενδύσεων

Euroxx

Η Euroxx προσλαμβάνει έναν/μία Σύμβουλο Επενδύσεων,
για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στηριζόμενη στη δυναμική της, στη στοχοπροσήλωση της και στον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, έχει διακριθεί από την αρχή της λειτουργίας της και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων-ως προς το μερίδιο αγοράς-ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας, η Εταιρεία αναζητά πεπειραμένους επαγγελματίες για τη θέση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Λογαριασμού Πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ολοκληρωμένες και περιεκτικές ικανότητες διαχείρισης λογαριασμών πελατών.
 • Ικανότητα για παροχή υποστηρικτικών μετά-πωλητικών υπηρεσιών με στόχο τη φροντίδα του πελάτη.
 • Ευκολία στην επικοινωνία και το συντονισμό των πελατών και των υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων.
 • Επικεντρωμένη δράση και προσοχή προς την πώληση εξελιγμένων και σύγχρονων προϊόντων.
 • Ορθολογική διαχείριση του επαγγελματικού χρόνου και των προσωπικών προτεραιοτήτων.
 • Προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας.
 • Πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχετικό αντικείμενο.
 • 3-5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Υφιστάμενο πελατολόγιο με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.
 • Αρχείο παρακολούθησης της πορείας των επενδυτικών επιλογών.
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Προσφέρονται
 • Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής και ελκυστική προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης στην ισχυρότερη ιδιωτική χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης "AMRM".
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@euroxx.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης "AMRM".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο