Θέση Εργασίας

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει έναν/μία Συντονιστή Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Οικονομικού/Διοικητικού για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σύμβαση έργου – ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες
 • Χαρτογράφηση οργανώσεων που εμπλέκονται στην ένταξη νεαρών προερχόμενων από τρίτες χώρες.
 • Δημιουργία δεξαμενής εθελοντών μεντόρων.
 • Προετοιμασία, διοργάνωση και διάδοση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για εθελοντές μέντορες.
 • Εποπτεία και υποστήριξη μεντόρων.
 • Περιοδικές αναφορές στους Ευρωπαίους εταίρους.
 • Διασύνδεση και πραγματοποίηση συναντήσεων με οργανώσεις που εμπλέκονται στην ένταξη νεαρών προερχόμενων από τρίτες χώρες.
 • Πραγματοποίηση διακρατικών επισκέψεων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών (συμπεριλαμβανομένων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε αντικείμενο συναφές με τον προσφυγικό πληθυσμό.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Να έχει ήδη έναρξη ελευθέρου επαγγελματία.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνακόλουθη εξοικείωση με τις διαδικασίες και την προετοιμασία παραδοτέων.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση, εκπαίδευση και εποπτεία ομάδων εθελοντών.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, συγκεκριμένα ιταλικών ή ισπανικών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων.
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή νεαρούς πρόσφυγες ειδικότερα.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο