Θέση Εργασίας

Συνεργάτης/ιδα Ψηφιακής Επικοινωνίας

WWF

Η WWF Ελλάς προσλαμβάνει Συνεργάτη/ιδα Ψηφιακής Επικοινωνίας, για την Αθηνά, Ελλάδα.

Προφίλ Οργανισμού
 • Είμαστε το ανεξάρτητο ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Διατηρούμε στο ακέραιο την αυτοδιοίκηση μας και τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε τις δικές μας προτεραιότητες.
  Ταυτόχρονα συμπορευόμαστε με το δίκτυο όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους και τις αρχές λειτουργίας μας. Η δράση στην Ελλάδα ξεκινά το 1969, είκοσι και πλέον χρόνια πριν τη σύσταση της εθνικής οργάνωσης WWF Ελλάς, με την αποκατάσταση τού δάσους τής Καισαριανής στον Υμηττό και στη συνέχεια με ενίσχυση των δράσεων προστασίας στις Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου.
  Το 1991 δημιουργείται γραφείο προγράμματος τού διεθνούς WWF στην Ελλάδα. Το γραφείο αυτό φέρει το όνομα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς».
  To 1994 ιδρύεται η εθνική οργάνωση με τη νομική μορφή τού κοινωφελούς ιδρύματος. Η λειτουργία της ορίζεται από το 11-1-1994 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Β’ 22 / 18-1-1994) (ίδρυση), την τροποποίησή του με το με το ΦΕΚ Β 790 / 22-6-2001 και το άρθρο 18 του Ν.2443 ΦΕΚ Τεύχος Α 265 / 3-12-1996 (περί διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας του Ιδρύματος).
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Είσαι παθιασμένος/η με τη φύση και σε ενθουσιάζει η προοπτική να επικοινωνήσεις το πάθος σου, μέσα από τα εργαλεία του WWF, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον;
  Το WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη/ιδα με εμπειρία, δημιουργικότητα και αποδεδειγμένες ικανότητες στη διαχείριση ψηφιακών εργαλείων και στο στρατηγικό σχεδιασμό τους, για να αναλάβει – σε συνεργασία με την ομάδα επικοινωνίας του τμήματος marketing – την ψηφιακή επικοινωνία του οργανισμού.
Αρμοδιότητες
Ο/Η Συνεργάτης/ιδα Ψηφιακής Επικοινωνίας
 • Είναι υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό – σε συνεργασία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας και το τμήμα marketing – της στρατηγικής της ψηφιακής επικοινωνίας του οργανισμού.
 • Είναι υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επίβλεψη ενεργειών και καμπανιών, εσωτερικά ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, σε όλα τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού (κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες κλπ.), έχοντας την ευθύνη για τη βελτιστοποίησή τους, το χειρισμό των εξωτερικών συνεργατών και την αξιολόγηση (reporting) των αποτελεσμάτων.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την καθημερινή διαχείριση των παραπάνω εργαλείων, σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή περιεχομένου, σε συνεργασία με την ομάδα επικοινωνίας, η επιμέλεια περιεχομένου που θα εξασφαλίζει το ενιαίο και συμβατό με την ταυτότητα του οργανισμού ύφος σε όλα τα εργαλεία, η διαχείριση κοινότητας (community management) και η ανάλυση και αξιολόγηση των εργαλείων (reporting).
 • Συνεργάζεται με το τμήμα marketing, προκειμένου να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες για ενδυνάμωση των ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη του ψηφιακού fundraising, με έμφαση στο lead generation.
 • Συνεργάζεται με την ομάδα επικοινωνίας για να καταρτίζουν τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του οργανισμού αλλά και με όλα τα υπόλοιπα τμήματα, στο πλαίσιο των αναγκών επικοινωνίας των προγραμμάτων του WWF Ελλάς.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο επικοινωνίας, διαφήμισης ή άλλου παρεμφερούς τομέα.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ψηφιακό marketing και επικοινωνία.
 • Άριστη γνώση των εργαλείων διαφήμισης στις πλατφόρμες Facebook και Google και εμπειρία στη διαχείριση κοινότητας (community management).
 • Ικανότητα αξιοποίησης και διαχείρισης εργαλείων monitoring (πχ Google Analytics).
 • Εξοικείωση με τις αρχές μιας αποτελεσματικής SEO στρατηγικής.
 • Εξαιρετικές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Ελληνικά και Αγγλικά), με έμφαση στην παραγωγή περιεχομένου για ψηφιακά κανάλια.
 • Γνώση εργαλείων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού θα εκτιμηθεί.
Σημειώσεις
 • Η θέση εντάσσεται στην ομάδα επικοινωνίας του τμήματος marketing του οργανισμού, ενώ απαιτείται στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα του οργανισμού και αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα και άμεση έναρξη συνεργασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrdigcom@wwf.gr μέχρι και 17 Μαΐου 2019.
 • Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.
 • Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, κάστας ή εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημειωμα
 • Συνοδευτική επιστολή
2. Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο