Θέση Εργασίας

Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Σερβιτόρους / Σερβιτόρες, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ο ξενοδοχειακός όμιλος Atlantica Hotels & Resorts αναζητάει Σερβιτόρους / Σερβιτόρες για τα ξενοδοχεία του στην Κω.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ανάλογη προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση της Αγγλικής γλωσσάς.
 • Πτυχίο τουριστικής σχολής θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών.
 • Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Στέγαση και διατροφή.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο