Θέση Εργασίας

Σερβιτόρος

Aegila Boutique Hotel

Το Aegila Boutique Hotel αναζητάει Σερβιτόρο, για τη Λακωνία, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Aegila Boutique Hotel στο Έξω Νυμφίο Λακωνίας αναζητάει: Σερβιτόρο.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση και σεβασμός σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός και επικοινωνιακός.
Θα ήταν επιθυμητό:
 • Η γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο